Μακροσκελής  ο κατάλογος των υπηρεσιών που είναι σε θέση να παράσχει το γραφείο μας. Αντιπροσωπευτικά μπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω:


Εκτιμήσεις ακινήτων


Οργάνωση και διεκπεραίωση επενδυτικών σχεδίων


Μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων


Εξειδικευμένες  στατικές μελέτες


Αποκαταστάσεις κτιρίων, διατηρητέων και όχι μόνο

 

Τέλος  ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κατασκευή πρόχειρων

Υπηρεσίες

Δράγος Παύλος

Π . Ρακοβίτου 4

Φλώρινα

Τηλ: +30 23850-25700
Φαξ: +30 23850-25700

pdragos1@gmail.com