Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην οργάνωση του τεχνικού γραφείου.

Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός που καθιστά αυτάρκης την επιχείρηση όσον αφορά την λειτουργία της.
Πολύπλευρης οργάνωση όσων αφορά την χρήση λογιστικών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

1.    MIXTEWIN: Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης  σύμμικτων μεταλλικών γεφυρών πολλών ανοιγμάτων με τη χρήση ΕC4.

2.    EC4 Composite : Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης  σύμμικτων δομικών στοιχείων.

3.    Instant: Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης σύμμικτων μεταλλικών κατασκευών μέχρι και λεπτότοιχων διατομών.

4.    Strucad: Πρόγραμμα βιομηχανικού σχεδιασμού μεταλλικών.

5.    GTStrudl : Πρόγραμμα ανάλυσης κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία.

6.    Strad : Πρόγραμμα ανάλυσης κατασκευών με πεπερασμένα στοιχεία.

7.    FEDRA: Πρόγραμμα  επίλυσης κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία.

8.    WOOD EXPRESS : Πρόγραμμα υπολογισμού και διαστασιολόγησης ξύλινων κατασκευών.

9.    IDEA : Πρόγραμμα σχεδιασμού και διεκπεραίωσης αρχιτεκτονικών μελετών.

10.    TOPKO EXPRESS: Πρόγραμμα τοπογραφικών και κτηματολογικών εργασιών.

11.    KENAK – GCAD: Πρόγραμμα μελετών ενεργειακής απόδοσης κτηρίου – Πιστοποιιτικά ενεργειακης απόδοσης.

 

Πλήρης τοπογραφικός εξοπλισμός ,ταχύμετρο, χωροβάτης , GPS
Υποδομή

Δράγος Παύλος

Π . Ρακοβίτου 4

Φλώρινα

Τηλ: +30 23850-25700
Φαξ: +30 23850-25700

pdragos1@gmail.com